KONGRE ve TOPLANTI HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Etkinliklerin başarılı olabilmesi için ekibimiz tüm etkinlik yönetimi bilgisi ve kongre tecrübesi ile kurum ve kuruluşların yanında yer almaktadır. Toplantı mesajının doğru bir şekilde verilebilmiş olması, katılımcılar tarafından mesajın doğru algılanması ve mutlu yüzler her toplantı sonunda ulaşmak istediğimiz amaçlardır.

Tanıtım ve bütçe hazırlığı ile başlayarak sırasıyla mekan seçimi ve planlaması, rezervasyon yönetimi, lojistik planlama, tedarik ve satın alma, görsel - basılı malzeme tasarım, dağıtım ve baskı süreçleri, web sitesi ve sekretarya hizmetleri ile online kayıt sistemlerinin oluşturulması, konuşmacı, LCV ve davetlilerin iletişimi, bildiri yönetimi, ulaşım planlama, biletleme, transfer ve shuttle hizmetleri, sosyal gezi planlaması, sponsorluk kalemleri geliştirme ve pazarlama faaliyetleri, basın-yayın ve medya ilişkileri koordinasyonu, sahne, dekor tasarımı üretim ve uygulaması, teknik ve teknolojik alt yapı planlaması ve temini, İK planlama, crm destekli anlık çevrimiçi raporlama, veri analizi takibi ve gerekli diğer tüm hizmetlerle bir kongrenin gerçekleştirilebilmesi için tüm notaları birleştiren taraf kimliği taşımaktayız.

FUAR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

AFANYA Fuarcılık, küreselleşen marka ve şirketleri rekabette ön plana çıkarabilecek, sektörel trendler ve fikirleri takip edebilecek, teknolojik alt yapıları ve rakip analizlerini bir arada gözlemleme şansı bulabilecek, aynı zamanda da stratejik hedeflerin belirlenmesine imkan sağlayacak fuar organizasyonu ve fuar seyahatleri imkanı sunmaktadır.

Konsept fuarcılık konusunda farklı bir profili olan ve başarılarını bugüne dek organize ettiği birbirinden farklı fuarla kanıtlayan AFANYA Fuarcılık, arz/talep analizi sonucu ihtiyaç duyulan sektörel fuarlar ile ülkemiz ve dünya ekonomisine katma değer sağlamayı benimsemiştir.

✓  Fuar Başvuru Süreçleri ve Fuar Merkezi Belirleme                         ✓ Alan Kurulumu ve Altyapı Hizmetleri

✓  Fuar Katılımcı Kurum/Kuruluş Pazar Araştırması ve Daveti       ✓ Özel Stant Tasarım & Uygulama

 Dijital ve Ofset Baskı                                                                                B2B Planlama ve Uygulama

 Yurt Dışı Fuar Seyahatleri Organizasyonu

KURUMSAL SEYAHAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Globalleşen dünyada yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatleri, firmaların ticari prestiji, iş birliktelikleri ve kazançları açısından vazgeçilmez bir parçası olarak süre gelmektedir.

"AFANYA" profesyonel kadrosu ve tüm dünya çapında çalıştığı proje partnerleri ile size en iyi ve en avantajlı hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bireysel veya grup seyahatlerinizde sizin adınıza düşünerek programınızı hazırlıyor, size ise sadece işinizle ilgili ayrıntıları planlamak kalıyor.

✓  Yurtiçi & Yurtdışı Destinasyon Planlaması          ✓ Karşılaştırmalı Konaklama Seçenekleri

✓  Uçak Bileti Hizmetleri                                                ✓ Yurtiçi & Yurtdışı Transfer ve Shuttle Planlaması

 Bireysel Seyahat Danışmanlık Hizmetleri             Dokümantasyon & Dosya Hazırlama

TEŞVİK PROGRAMLARI YÖNETİMİ (INCENTIVE)

Kurum ve kuruluşların çalışanları ve bayilerine yönelik düzenlediği toplantı ve motivasyon etkinliklerinin yararları ve verimliliği gün geçtikçe daha fazla önem arz etmektedir.

Etkinliklerin sonuç odaklı gerçekleşebilmesi ve katılımcılardan en yüksek verimi alabilmek için iyi bir destinasyon seçiminden başlanılıp ihtiyaçlar ve öneriler doğrultusunda en ince detayına kadar planlanmış ortamlar hazırlamak gerekmektedir. Oluşturulacak toplantı içeriklerinin motivasyon arttırıcı sosyal aktiviteler ile desteklenmesi, zaman planlaması ve lojistik detaylar teşvik programlarının başarıya ulaşabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yılların verdiği tecrübe ile ekibimiz; tüm lojistik detayı, stratejisi ve detaylı planlaması ile teşvik programlarınızı yurtiçi ve yurtdışında başarıya ulaştırmak için çalışmaktadır.

✓  Bayi Toplantıları                                   ✓  Ürün & Marka Lansmanları

✓  Yıllık Şirket Toplantıları                      Şirket İçi Eğitim Toplantıları

 Motivasyon Programları                    ✓  Açılış ve Temel Atma Törenleri

 Özel Seyahat Programları                 ✓  Motivasyon ve Teşvik Gezileri

 Indoor & Outdoor Aktiviteler

DERNEK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

✓  İdari, Mali ve Stratejik Planlama Yönetimi 

✓  Üyelik Akreditasyonu, Halkla İlişkiler İletişim ve Yönetimi

✓  Ulusal ve Uluslararası Kongre Organizasyonları

✓  Stratejik ve Bölgesel Çalıştaylar

✓  Mesleki Gelişim Eğitimleri Planlama ve Organizasyonu

✓  Sertifikasyon Programları Geliştirme ve Organizasyonları Hizmeti

✓  Medya, Basın-Yayın ve Süreli Yayın Hizmetleri Koordinasyonu

✓  Yönetim ve Kurumsal İhtiyaçlara Yönelik Uzman Personel İstihdamı

✓  Uluslararası İş birlikleri Koordinasyonu Hizmeti

MEDYA PLANLAMA YÖNETİMİ

✓  P&R, Basın & Halkla İlişkiler

✓  Marka ve İtibar Yönetimi, Marka Pazarlama Yönetimi

✓  Lider Prezantasyonu İletişimi

✓  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Yönetimi

✓  Marka İçi İletişim Geliştirme

✓  Prodüksiyon, Kamu Spotu & Jenerik & Teaser & Jingle

✓  Uluslararası İş birlikleri Koordinasyonu Hizmeti

✓  Reklam Mecraları Planlama ve Satın Alma

✓  Proje, Ürün ve Marka Lansmanları

SPOR ORGANİZASYONLARI YÖNETİMİ

Ülkemizin ulusal ve uluslararası spor organizasyonları konusunda sahip olduğu tesisleşme, ulaşım, alt yapı ve lojistik imkanlarını, proje geliştirme ve uluslararası ilişkiler birimlerimizin tecrübeleri ile birleştirerek gerek hali hazırda mevcut olan spor organizasyonlarını gerekse de baştan yaratılacak sportif projeleri A’dan Z’ye planlayarak yukarılara taşımaktadır.

DESTİNASYON ve MEKAN YÖNETİMİ

Etkinliklerden verimli sonuçların alınması için doğru destinasyon ve buna bağlı olarak da doğru mekânın seçilmesi büyük önem arz etmektedir.

AFANYA, etkinliklerin içeriği, hedeflenen sonuç çıktıları ve kitleler gibi çeşitli verileri lojistik imkanlar, fiyat döngüsü ve yeterlilik kapasiteleri gibi dengelerle birleştirerek gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında bölge ve mekân tecrübelerini sizlerle paylaşmaktadır.

KREATİF KURUMSAL ETKİNLİKLER YÖNETİMİ

Kurum, kuruluşlar ve projelerin, iç ve dış sosyal paydaşlarla sıcak temasının sağlanması amacıyla modern, yaratıcı ve iz bırakan etkinlikler tasarlamak ve uygulamak AFANYA’nın ana faaliyet alanları içerisindedir.

Tanımlanmış stratejik hedefler ve doğru sorularla hazırlanan senaryoları gerekli tüm alt yapı ile birleştiren ve hayata geçiren birleştirici bir rol üstlenmekteyiz.

✓  Kavram Geliştirme ve Uygulama                           ✓  Mekan Planlama, Mekan Oluşturma

✓  Fiziksel Yapı Üretimi                                                 ✓  Lojistik

 Bütçe ve Sözleşme Yönetimi                                 ✓  İrtibat ve Raporlama

 Protokol ve Akreditasyon Yönetimi                     ✓  Zaman Yönetimi

 Satın Alma                                                                   ✓  Mali Yönetim Analizi

 Risk ve Kalite Yönetimi                                            ✓  Teknolojik Çözümler (Ses, Işık, Video Mapping)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÖNETİMİ

AFANYA, uluslararası ilişkileri oluşturma ve yönetme kabiliyetleri ile gerek yurtdışı gerekse de yurtiçindeki uluslararası organizasyonlarda tüm detayları birleştiren ve hizmetinize sunan bir taraf kimliği taşımaktadır.

Araştırma & Geliştirme Faaliyetleri      Lobi Faaliyetleri

Proje Oluşturma ve Uygulama               Temsil ve Ağırlama

Bütçe Oluşturma ve Raporlama            Sekretarya Hizmetleri 

Heyet Ziyaretleri Organizasyonu           Uluslararası Tedarik Desteği

SPONSORLUK YÖNETİMİ

Sponsorluk, globalleşen ekonomide gelişmekte olan pazarlama ve rekabet koşullarına markanızın tercih edilebilirliği ve sürdürebilirliği açısından geliştirilmiş farkındalık yatırımıdır.

Sponsorluk bütçenizi, ürün ve hizmetleriniz kapsamında şekillendirir, yıllık sponsorluk hedefleriniz kapsamında geliştirir ve yönetiriz. Sponsor olabilecek iştiraklerle karşılıklı kazanım sağlayabileceğiniz ve bütçe gerektirmeyen barter, exchange, trade ve win&win modellerini uygular ve iş birliktelikleri geliştiririz.

ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

AFANYA, uluslararası ilişkileri oluşturma ve yönetme kabiliyetleri ile gerek yurtdışı gerekse de yurtiçindeki uluslararası organizasyonlarda tüm detayları birleştiren ve hizmetinize sunan bir taraf kimliği taşımaktadır.

Uçuş Planlama                                          Uçak Bileti Temini

Charter Hizmetleri                                  Araç Kiralama Hizmetleri

Havaalanı Karşılama Hizmetleri         Transfer ve Shuttle Hizmetleri

VIP Ulaşım Hizmetleri 

KREATİF TASARIM ve BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA YÖNETİMİ

Yıllık Stratejik Pazarlama ve Reklam Planı Geliştirme

Kampanya ve Sosyal Sorumluluk Proje Planlaması

Dönemsel Etkinlik Planlama

Display - Açık Hava – İç Mekan , Baskı ve Uygulama Süreçleri

Grafik Tasarım, İçerik ve Prodüksiyon Süreçleri

LOJİSTİK ve TEDARİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

✓ Ses               Işık               ✓ Teknik               Sahne

✓ Dekor          ✓ Podyum      ✓ Baskı                 ✓ Kiosk

✓ Deşifre       ✓ Keypad        ✓ Simultane       ✓ Tercümanlık Hizmetleri

✓ Sunucu       ✓ Catering     ✓ Promosyon     ✓ Tasarım

✓ Baskı           ✓ İnsan Kaynakları

TEKNOLOJİK ve İNOVASYONEL ÇÖZÜMLER

✓  Prodüksiyon                                         ✓  Yazılım Geliştirme

✓  WEB Tasarımı                                     ✓  Kurumsal Kimlik

✓  Grafik Tasarım                                    ✓  Aplikasyon Uygulamaları

✓  İnteraktif Multimedya Çözümleri